исказиться

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Động từSửa đổi

исказиться Hoàn thành

  1. Xem искажаться.

Tham khảoSửa đổi