Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Tính từ sửa

именительный

  1. :
    именительный падеж грам. — nguyên cách, danh cách

Tham khảo sửa