Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

девочка gc

  1. (Cô, con) , bé con.

Tham khảo sửa