Tiếng Việt

sửa
 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɨə̤ŋ˨˩ kïŋ˧˥ɗɨəŋ˧˧ kḭ̈n˩˧ɗɨəŋ˨˩ kɨn˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɨəŋ˧˧ kïŋ˩˩ɗɨəŋ˧˧ kḭ̈ŋ˩˧

Danh từ

sửa

đường kính

  1. là một đường thẳng dài nhất trong đường tròn

Dịch

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)