Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
 
Đồng Nai trên bản đồ


Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̤wŋ˨˩ naːj˧˧ɗəwŋ˧˧ naːj˧˥ɗəwŋ˨˩ naːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəwŋ˧˧ naːj˧˥ɗəwŋ˧˧ naːj˧˥˧

Địa danh sửa

Đồng Nai

  1. Một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam.

Dịch sửa