Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
əwŋ˧˧ ʨaː˧˧əwŋ˧˥ ʨaː˧˥əwŋ˧˧ ʨaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
əwŋ˧˥ ʨaː˧˥əwŋ˧˥˧ ʨaː˧˥˧

Danh từ sửa

ông cha

  1. Tổ tiên.
    Ông cha ta đã từng anh dũng chống ngoại xâm.

Dịch sửa

Tham khảo sửa