Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc åpenbar
gt åpenbart
Số nhiều åpenbare
Cấp so sánh
cao

åpenbar

  1. Rõ ràng, minh bạch, hiển nhiên.
    Han har åpenbart trodd at hun ville komme tilbake.
    Det er åpenbart for alle at de er forelsket.
    en åpenbar misforståelse

Tham khảoSửa đổi