Tiếng ViệtSửa đổi

P án ngữ

  1. Chắn lối ra vào, lối ra vào một khu vực.
    Dãy núi án ngữ trước mặt.
    Đóng quân án ngữ các ngả đường.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi