Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

zinc oxide (không đếm được)

  1. (Hóa học) Kẽm ôxít.