Tiếng Hà LanSửa đổi

Số từSửa đổi

zeven

  1. bảy; sau zes và trước acht

Danh từSửa đổi

Dạng bình thường
Số ít zeven
Số nhiều zevens
Dạng giảm nhẹ
Số ít zeventje
Số nhiều zeventjes

zeven gch (mạo từ de, số nhiều zevens, giảm nhẹ zeventje)

  1. chữ cái số bảy