Tiếng AnhSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:

Từ nguyênSửa đổi

Chữ x là một ký tự đại diện; nhiều bộ xửa lý tương tự cũng có 86 ở cuối tên.

Danh từSửa đổi

x86 (số nhiều x86s)

  1. (Máy tính) Một trong những kiến trúc tập lệnh của dòng vi xử lý 8086 của Intel.