Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨ̰˧˩˧ tʰe˧˥˧˩˨ tʰḛ˩˧˨˩˦ tʰe˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˩ tʰe˩˩sɨ̰ʔ˧˩ tʰḛ˩˧

Từ tương tự sửa

Từ nguyên sửa

Thế: đời

Động từ sửa

xử thế

  1. Giao thiệp với mọi người trong đời.
    Công việc lúc bấy giờ của tôi cố nhiên là phải giao thiệp đúng với cách xử thế (Nguyễn Công Hoan)

Tham khảo sửa