Tiếng MườngSửa đổi

Đại từSửa đổi

xôn

  1. Cháu.