Tiếng PhápSửa đổi

Danh từSửa đổi

volapük

  1. (Ngôn ngữ học) Tiếng Volapuk (một thứ thế giới ngữ).
  2. (Nghĩa xấu) Tiếng nói hổ lốn.

Tham khảoSửa đổi