Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ verben--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

verbeno

  1. Chi cỏ Roi ngựa.