Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vɨə̰ŋ˧˩˧jɨəŋ˧˩˨jɨəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vɨəŋ˧˩vɨə̰ʔŋ˧˩

Tục ngữ

sửa

vưởng

  1. Sống nay đây mai đó.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)