Tiếng AnhSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Là kết hợp của hai từ tiếng Anh user (người dùng) và interface (giao diện).

Danh từSửa đổi

user interface

Từ viết tắtSửa đổi

DịchSửa đổi

Từ liên hệSửa đổi