Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

tues

  1. Thứ Ba (Tuesday).
    Tues 9 March — ngày thứ Ba mồng chín tháng ba
  2. Viết tắt.
  3. Thứ Ba (Tuesday).
    Tues 9 March — ngày thứ Ba mồng chín tháng ba

Tham khảoSửa đổi