Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tuə̰j˧˩˧ ɗə̤ːj˨˩tuəj˧˩˨ ɗəːj˧˧tuəj˨˩˦ ɗəːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tuəj˧˩ ɗəːj˧˧tuə̰ʔj˧˩ ɗəːj˧˧

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi