Tiếng Hà LanSửa đổi

Cách biến
cấp không biến biến bộ phận
triestig triestige triestigs
so sánh triestiger triestigere triestigers
cao nhất triestigst triestigste

Tính từSửa đổi

triestig (dạng biến triestige, cấp so sánh triestiger, cấp cao nhất triestigst)

  1. buồn: không vui

Đồng nghĩaSửa đổi

droevig

Trái nghĩaSửa đổi

vrolijk

Từ liên hệSửa đổi

triest