Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨi˧˥ xon˧˧tʂḭ˩˧ kʰoŋ˧˥tʂi˧˥ kʰoŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂi˩˩ xon˧˥tʂḭ˩˧ xon˧˥˧

Danh từ sửa

trí khôn

  1. Khả năng suy nghĩhiểu biết.

Tham khảo sửa