Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

tn

  1. (Mỹ) Tấn (ton (s), tonne (s)).

Tham khảoSửa đổi