Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəŋ˧˥ ta̤w˨˩tiə̰ŋ˩˧ taw˧˧tiəŋ˧˥ taw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəŋ˩˩ taw˧˧tiə̰ŋ˩˧ taw˧˧

Danh từ sửa

tiếng Tàu

  1. Xem tiếng Hoa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)