Tiếng AnhSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

throw in the towel

  1. Đầu hàng.
  2. Chịu thua.

Đồng nghĩaSửa đổi