Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

thousandth

  1. Thứ một nghìn.

Danh từSửa đổi

thousandth

  1. Một phần nghìn.
  2. Người thứ một nghìn; vật thứ một nghìn; cái thứ một nghìn.

Tham khảoSửa đổi