Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɔn˧˧ tʰɔn˧˧tʰɔŋ˧˥ tʰɔŋ˧˥tʰɔŋ˧˧ tʰɔŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɔn˧˥ tʰɔn˧˥tʰɔn˧˥˧ tʰɔn˧˥˧

Định nghĩa

sửa

thon thon

  1. Hơi thon.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa