thirty-second note

Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

thirty-second note (số nhiều thirty-second notes)

  1. (  Mỹ,   Canada; âm nhạc) Nốt móc ba.

Đồng nghĩaSửa đổi