Tiếng MườngSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ thim (“tìm”) + hiếu (“hiểu”).

Động từSửa đổi

thim hiếu

  1. Tìm hiểu.