Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨ̰ʔk˨˩ sɨ̰ʔ˨˩tʰɨ̰k˨˨ ʂɨ̰˨˨tʰɨk˨˩˨ ʂɨ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨk˨˨ ʂɨ˨˨tʰɨ̰k˨˨ ʂɨ̰˨˨

Tính từ

sửa

thực sự

  1. thực.
    Bằng chứng thực sự.

Phó từ

sửa

thực sự

  1. Như thực ra
    Thực sự nó rất tích cực.
    Thực sự cầu thị. (dốc lòng tìm hiểu sự thật)

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa