Tiếng Việt

sửa

Từ nguyên

sửa

Từ thực +‎ ra.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨ̰ʔk˨˩ zaː˧˧tʰɨ̰k˨˨ ʐaː˧˥tʰɨk˨˩˨ ɹaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨk˨˨ ɹaː˧˥tʰɨ̰k˨˨ ɹaː˧˥tʰɨ̰k˨˨ ɹaː˧˥˧

Phó từ

sửa

thực ra

  1. Như thật ra.
    Thực ra tôi không nghĩ đến điều đó.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa