thập tự chinh

Tiếng ViệtSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰə̰ʔp˨˩ tɨ̰ʔ˨˩ ʨïŋ˧˧tʰə̰p˨˨ tɨ̰˨˨ ʨïn˧˥tʰəp˨˩˨˨˩˨ ʨɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəp˨˨˨˨ ʨïŋ˧˥tʰə̰p˨˨ tɨ̰˨˨ ʨïŋ˧˥tʰə̰p˨˨ tɨ̰˨˨ ʨïŋ˧˥˧

Danh từSửa đổi

  1. Thập tự chinh: các cuộc chinh phạt của các nước châu Âu theo Đạo Chúa nhằm vào vùng Đất Thánh.