Tiếng ViệtSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗət˧˥ tʰajŋ˧˥ɗə̰k˩˧ tʰa̰n˩˧ɗək˧˥ tʰan˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗət˩˩ tʰajŋ˩˩ɗə̰t˩˧ tʰa̰jŋ˩˧

Danh từSửa đổi

  1. Đất Thánh: Thuật ngữ ám chỉ Isarel hay rõ hơn là thành Jerusalem được cho là khởi nguồn của ba tôn giáo: Kitô giáo, Hồi giáoDo Thái giáo.