Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̰ːn˧˩˧ ɓa̰ʔjk˨˩tʰaːŋ˧˩˨ ɓa̰t˨˨tʰaːŋ˨˩˦ ɓat˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaːn˧˩ ɓajk˨˨tʰaːn˧˩ ɓa̰jk˨˨tʰa̰ːʔn˧˩ ɓa̰jk˨˨

Định nghĩa sửa

thản bạch

  1. Ngay thẳng, trung trực.

Dịch sửa

Tham khảo sửa