Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɔ̤m˨˩ tʰɛ̤m˨˩tʰɔm˧˧ tʰɛm˧˧tʰɔm˨˩ tʰɛm˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɔm˧˧ tʰɛm˧˧

Phó từ sửa

thòm thèm

  1. Chưa được đủ thích miệng.
    Ăn còn thòm thèm

Dịch sửa

Tham khảo sửa