Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰən˧˧ tï̤ŋ˨˩tʰəŋ˧˥ tïn˧˧tʰəŋ˧˧ tɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰən˧˥ tïŋ˧˧tʰən˧˥˧ tïŋ˧˧

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

thân tình

  1. quan hệ mật thiết đằm thắm.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa