Tiếng Pháp sửa

Ngoại động từ sửa

taniser ngoại động từ

  1. Cho bột thuộc da vào.
  2. Thêm tanin vào (hèm rượu).

Tham khảo sửa