Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨ̤ŋ˨˩ ʨa̰ːj˧˩˧tɨŋ˧˧ tʂaːj˧˩˨tɨŋ˨˩ tʂaːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tɨŋ˧˧ tʂaːj˧˩tɨŋ˧˧ tʂa̰ːʔj˧˩

Tính từ sửa

từng trải

  1. Có nhiều kinh nghiệmhiểu biết qua nhiều việc.
    Từng trải việc đời.

Dịch sửa

Tham khảo sửa