Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

tờ trình

  1. văn bản mang những thông tin và yêu cầu cụ thể về một vấn đề để trình lên cấp trên xem xét, phê duyệt.