Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈɛv.ri.ˌθɪŋ/
  Hoa Kỳ

Đại từ sửa

everything /ˈɛv.ri.ˌθɪŋ/

  1. Mọi vật, tất cả, mọi cái, tất cả mọi thứ.
  2. Cái quan trọng bậc nhất, điều quan trọng bậc nhất.
    money is everything to some people — đối với người tiền là cái quan trọng bậc nhất

Tham khảo sửa