Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
to˧˥ tṵʔŋ˨˩to̰˩˧ tṵŋ˨˨to˧˥ tuŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
to˩˩ tuŋ˨˨to˩˩ tṵŋ˨˨to̰˩˧ tṵŋ˨˨

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

tố tụng

  1. Kiện tụng tại tòa án, thưa kiện tại tòa án.

Dịch sửa

Tham khảo sửa