Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
to˧˥ tṵʔŋ˨˩to̰˩˧ tṵŋ˨˨to˧˥ tuŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
to˩˩ tuŋ˨˨to˩˩ tṵŋ˨˨to̰˩˧ tṵŋ˨˨

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

tố tụng

  1. Kiện tụng tại tòa án, thưa kiện tại tòa án.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa