Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kiə̰ʔn˨˩ tṵʔŋ˨˩kiə̰ŋ˨˨ tṵŋ˨˨kiəŋ˨˩˨ tuŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kiən˨˨ tuŋ˨˨kiə̰n˨˨ tṵŋ˨˨

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa