Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tə̰ʔn˨˩ tï̤ŋ˨˩tə̰ŋ˨˨ tïn˧˧təŋ˨˩˨ tɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tən˨˨ tïŋ˧˧tə̰n˨˨ tïŋ˧˧

Từ tương tựSửa đổi

Phó từSửa đổi

tận tình

  1. Với tất cả tình nghĩa.
    Ăn ở tận tình.
  2. Với tất cả sức lực.
    Đội ta thi đấu tận tình với đội bạn.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi