Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ta̰ːʔm˨˩ tʰə̤ːj˨˩ta̰ːm˨˨ tʰəːj˧˧taːm˨˩˨ tʰəːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taːm˨˨ tʰəːj˧˧ta̰ːm˨˨ tʰəːj˧˧

Tính từ sửa

tạm thời

  1. Chỉ có tính chất trong một thời gian ngắn trước mắt, không có tính chất lâu dài.
    Biện pháp tạm thời.
    Chỗ ở tạm thời.
    Tạm thời chưa nói đến.

Tham khảo sửa