Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨəŋ˧˧ sɨŋ˧˥tɨəŋ˧˥ sɨ̰ŋ˩˧tɨəŋ˧˧ sɨŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tɨəŋ˧˥ sɨŋ˩˩tɨəŋ˧˥˧ sɨ̰ŋ˩˧

Tính từ sửa

tương xứng

  1. quan hệ cân đối về giá trị.
    Đôi giày tương xứng với bộ quần áo.
    Lời văn tràng giang đại hải không tương xứng với ý cần biểu thị trong bài điếu văn.

Tham khảo sửa