Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
to˧˧ vɛʔɛ˧˥to˧˥˧˩˨to˧˧˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
to˧˥ vɛ̰˩˧to˧˥˧˩to˧˥˧ vɛ̰˨˨

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

tô vẽ

  1. Bịa đặt thêm chi tiết cho một câu chuyện.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa