Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tïŋ˧˥ xi˧˥tḭ̈n˩˧ kʰḭ˩˧tɨn˧˥ kʰi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˩˩ xi˩˩tḭ̈ŋ˩˧ xḭ˩˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

tính khí

  1. Tính nết vốn có của từng người.
    Tính khí nhỏ nhen.

Dịch sửa

Tham khảo sửa