Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
taːk˧˥ fawŋ˧˧ta̰ːk˩˧ fawŋ˧˥taːk˧˥ fawŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taːk˩˩ fawŋ˧˥ta̰ːk˩˧ fawŋ˧˥˧

Từ nguyên sửa

Phiên âm từ chữ Hán 作風.

Danh từ sửa

tác phong

  1. Lề lối làm việc, đối xử với người khác.
    Tác phong khẩn trương.

Dịch sửa

Tham khảo sửa