Tiếng Na UySửa đổi

Số từSửa đổi

sytti

  1. Bảy mươi (70).
    Jubilanten er sytti år gammel.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi