Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈsɪ.nə.ˌnɪm/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

synonym /ˈsɪ.nə.ˌnɪm/

  1. Từ đồng nghĩa.

Tham khảo sửa