Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈswɔrt/

Tính từ sửa

swart /ˈswɔrt/

  1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Ngăm ngăm đen (da... ).

Tham khảo sửa